Kennismaken met Lia Hoetjes

Wie is Lia Hoetjes

Mijn naam is Lia Hoetjes (1966), ik ben gehuwd en moeder van 3 kinderen. Met veel passie werk ik sinds 25 jaar in de hulpverlening.  Sinds 2014 in deze eigen praktijk voor psychosociale hulpverlening in het Willibrord Business Centrum in Heiloo. Naast deze werkzaamheden werk ik als praktijkondersteuner huisarts GGZ bij een huisartspraktijk in Uitgeest.

Een goed inlevingsvermogen

In gesprek met anderen voel ik mij het beste op mijn plek. Ik heb, mede door wat mij zelf heeft kunnen gebeuren in mijn leven, een goed inlevingsvermogen en begrip voor het worstelen van mensen met zichzelf en hun relaties. In mijn ontwikkeling als hulpverlener met het volgen van diverse opleidingen kreeg ik woorden aangereikt voor wat ik had gevoeld en ervaren bij mijzelf en bij anderen. Het werd me tevens duidelijk dat inzicht verkrijgen in het hoe en waarom van gevoelens en daarnaast te ontdekken dat je je anders kunt verhouden tot situaties, een groot gevoel van verlichting kan geven.  Ik ervaar het mee mogen lopen met mensen tijdens dit soort processen tot op heden als een van de meest mooie en zinvolle taken die ik in mijn leven mag doen.

Ik ben me in de achterliggende 25 jaar steeds blijven scholen. Ik heb ervoor gekozen me verder te willen verdiepen in hoe generaties onderling in verbinding staan en volgde de tweejarige opleiding Contextuele Hulpverlening bij Leren over Leven. Vervolgens heb ik me gespecialiseerd in psychosociale oncologie en autisme. Daarnaast ben ik geschoold in de systeemtherapie, Emotionally Focused Therapy en ben gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider.

Betrokkenheid en gelijkwaardigheid

Mijn stijl van werken kenmerkt zich door echtheid in het contact, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Mensen omschrijven mij en mijn werkwijze als helder, praktisch, snel tot de kern kunnen komen en ook wel confronterend. Oprecht geïnteresseerd in uw verhaal en in u als persoon. Voor mij is het belangrijk dat u uw verhaal kwijt kunt en daarnaast dat u zich een stapje verder geholpen voelt.

Vaak zijn een paar gesprekken voldoende. Dankzij mijn brede opleiding en ervaring kan ik u kennis laten maken met meerdere perspectieven en waarheden om uw levensvragen te helpen beantwoorden.

Achtergrond

Ik kom uit een gezin met 5 kinderen waarvan ik de nakomer ben. Mijn oudste broertje is kort na zijn geboorte overleden. Mijn ouders leven niet meer. Tussen mij en mijn broer en zussen was een groot leeftijdsverschil, om precies te zijn 17, 15 en 10 jaar. Ik heb hierdoor vermoedelijk een extra snaar ontwikkeld voor de betekenis van jezelf niet verbonden voelen en hoe belangrijk het is voor je welbevinden dat je in staat bent verbinding tot stand te kunnen brengen.

Het heeft mij een grote nieuwsgierigheid en belangstelling gegeven voor menselijke relaties, hoe mensen zich onderling tot elkaar verhouden en hoe helpend het kan zijn als mensen leren zich (opnieuw) te verbinden.

Daarnaast is het mij in mijn gezin van herkomst goed duidelijk geworden dat onderlinge verschillen spanningen kunnen geven. Het ervaren en meebeleven hoe mensen intens graag deze verschillen willen overbruggen en hoe moeizaam dit kan zijn als dit hen niet lukt, ben ik mij tevens pijnlijk bewust geworden.

Deze ervaringen hebben mij gemaakt tot wie ik ben. Ik heb in de achterliggende jaren het geluk gehad deze schade te mogen omzetten in schatten. Deze schatten breng ik met mij mee in mijn gesprekken met cliënten. Zij vormen de motor achter mijn verlangen om mensen te helpen zich bewust te worden en van daaruit andere keuzes te kunnen maken. Ik ervaar het als mooi en dankbaar dat ik mensen kan ondersteunen in het proces van bij zichzelf en hun dierbaren deze vermogens te leren (her)kennen en daar waar nodig zo mogelijk te vergroten.