Wanneer psychosociale hulpverlening?

Mensen van alle leeftijden kunnen last hebben van gevoelens van somberheid, angst of paniek, piekeren, onzekerheid, afwijzing. Vaak ontstaan de klachten langzaam. Iedereen kent deze gevoelens, al kunnen de oorzaken verschillen.

Je hoeft je er niet voor te schamen. Als deze gevoelens langere tijd aanhouden kan het helpend zijn om steun te zoeken bij een psychosociaal hulpverlener.

Je kunt bij praktijk Lia Hoetjes terecht met allerlei psychische klachten en problemen.

Binnen de psychosociale hulpverlening onderzoeken we of de klachten begrepen kunnen worden in relatie tot gezin, relatie, werk, sociale contacten of gezin van herkomst. Immers het vermogen om je gelukkig te voelen als mens hangt voor een groot deel samen met hoe je je verhoudt en verbindt met je medemens.

Relaties, contact met anderen, kunnen een betekenisvolle bijdrage leveren aan onze mate van geluk.

Ons verbonden weten met anderen maakt dat we het dagelijks leven aan kunnen. Prettige relaties geven draagkracht en veerkracht. Dat relaties ook moeilijk kunnen zijn en problemen kunnen geven, is iets wat je om je heen kunt waarnemen. En soms ben je daar zelf onderdeel van. Het is fijn als het je lukt om zelf een uitweg te vinden.

Soms lijkt het of je er zelf niet uit kunt komen. In zo’n situatie kan het prettig zijn om hiervoor psychosociale hulpverlening te zoeken.

Je bent van harte welkom met je vragen bij Praktijk Lia Hoetjes.