Intake-gesprek

Er is geen verwijzing nodig. Het eerste gesprek is een intake-gesprek. In dit gesprek wordt de hulpvraag besproken en als die niet helder is wordt het intakegesprek gebruikt om samen te verkennen waar je tegenaan loopt en wat je zou willen bereiken met de gesprekken. Ook is het in dit eerste gesprek belangrijk om te onderzoeken of het klikt met mij als hulpverlener.

Een effectieve behandeling valt of staat immers met een goede samenwerking tussen hulpverlener en cliënt. Het is dan ook van belang voor jou om te kijken of het klikt. We bespreken de hulpvraag en verwachtingen en je krijgt informatie over welke mogelijkheden er binnen de praktijk zijn. Ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen. We onderzoeken samen of je inderdaad het beste geholpen bent op deze plek. Het kan zijn dat je zelf besluit het vooralsnog bij dit eerste gesprek te laten. Daarnaast kan het voorkomen dat ik je doorverwijs naar iemand anders, als blijkt dat daar meer passende hulp geboden kan worden.

Aanmelden

Je kunt je telefonisch (06 21 39 72 92) of per mail (info@praktijkliahoetjes.nl). Vaak is het mogelijk om nog binnen twee weken een eerste intakegesprek te plannen.

Wanneer besloten wordt dat je na de intake nog meer gesprekken wenst dan spreken we de frequentie van de gesprekken samen af. Dit is in de regel eens in de twee à drie weken. Soms zijn 2 of 3 gesprekken voldoende, soms 5 gesprekken, soms komen we uit op 8 á 10 gesprekken of langer indien dit passend blijkt.  Het eerste en soms ook nog het tweede gesprek gebruiken we om de situatie in kaart te brengen. Waar liggen sterke punten, wat is er al geprobeerd om de moeilijkheden op te lossen, wie kunnen er misschien verder nog tot hulp zijn? Door te achterhalen waar de moeilijkheden en de mogelijkheden liggen kan uiteindelijk een plan gemaakt worden hoe het beste aan de doelen gewerkt kan worden. Gedurende de gesprekken die volgen staan we regelmatig stil bij hoe je de voortgang ervaart en evalueren we je tevredenheid.

Ik werk kortdurend en doelgericht met het accent op oplossingen. Het is mijn uitgangspunt dat kleine stapjes kunnen leiden tot grote veranderingen. Nadat je een reeks overzichtelijke stappen zet, zal dit leiden tot een verandering die op zijn beurt weer  een nieuwe verandering in gang zet.

In het werken met veel verschillende mensen heb ik gezien dat je niet kan spreken van een oorzaak en een gevolg als er in gezinnen of relaties moeilijkheden ontstaan. Er is een reeks met elkaar samenhangende en elkaar beïnvloedende gedragingen, zonder dat er een begin of einde is. Het is dan ook mijn werkstijl niet te oordelen over wie er meer of minder verantwoordelijk is voor het ontstaan van een probleem of situatie.

Verder heb ik het geloof in mensen als de “experts” van hun eigen leven. Het is mijn ervaring dat mensen vaak zelf al veel gedaan hebben om te proberen moeilijkheden op te lossen. Je weet dan zelf wat wel en niet effectief was voor jou. Deze informatie vind ik belangrijk om te gebruiken binnen de hulpverlening.

Privacy

Er worden geen derden betrokken buiten uw toestemming. Praktijk Lia Hoetjes houdt zich aan bescherming van uw privacy.