Samengestelde gezinnen

Over het algemeen is het voor samengestelde gezinnen minder gemakkelijk om een veilig evenwicht te verkrijgen dan in kerngezinnen. Maar liefst 60% van de samengestelde gezinnen – zo blijkt uit onderzoek (2015) – gaat binnen een paar jaar weer uit elkaar. Met alle verdriet en narigheid voor alle partijen van dien. Wat is het geheim van de geslaagde samengestelde gezinnen? Bestaan ze gelukkige stiefgezinnen? Ja gelukkig wel en steeds meer…

stiefplan

Het vraagt inzicht, afstemming, heldere afspraken en vooral elkaar en jezelf de tijd geven om met elkaar het goede te doen.

Wat maakt het nu zo complex het samenleven in een samengesteld gezin?

Er is vaak sprake van de volgende aspecten:

  • het samengaan van twee culturen: ieder gezin heeft zijn eigen gewoonten en dit wordt samengebracht
  • iedereen heeft een achtergrond van verlies wat ook op zijn tijd gevoelens van verdriet met zich mee kan brengen. Alle gezinsleden hebben op een eerder moment afstand gedaan van hun vertrouwde omgeving en relaties
  • verworven loyaliteiten en bloedbanden. Wie komt er eerst, je partner of je kinderen? Hoe ziet het met de loyaliteit naar ieders ex-partner?
  • gevoelens van afgunst en jaloezie voor de aandacht die de kinderen krijgen of de ex-partner van de partner
  • Het gevoel van buitengesloten zijn van de stiefouder wat als heel pijnlijk en frustrerend kan worden ervaren.

Dit tezamen met het pijnlijke gegeven dat je nooit een kerngezin zult zijn maakt het een complexe dynamiek.

Positieve aspecten van een samengesteld gezin

Gelukkig zijn er ook veel positieve aspecten te noemen over een samengesteld gezin. Als het gezin in staat is samen de fasen van gezinsvorming goed te doorlopen dan het juist een verrijking zijn om samen te leven in een samengesteld gezin en kunnen alle gezinsleden leren van de situaties en profiteren van de verschillen die er zijn.

Het kost zoals gezegd wel de nodige tijd wat goed is om je te realiseren. Gemiddeld blijkt dat het samengaan van twee gezinnen er 4 tot 7 jaren nodig zijn voor dat er weer een stabiel evenwicht wordt ervaren.

Je bewust zijn van de tijd die het kost kan al helpen om minder te schrikken van de spanningen die jullie ervaren de eerste jaren van jullie samenzijn.

Stiefgezinnen begeleiden

Daarnaast kan het helpend zijn om de steun te vragen bij iemand van buiten het gezin. Mochten jullie mij vragen om jullie daarbij te ondersteunen dan is het goed te weten dat ik speciaal ben opgeleid om stiefgezinnen te begeleiden in de opleiding tot Stiefplan-Coach. Daarnaast ben ik opgeleid in het begeleiden van paren en gezinnen in mijn opleiding tot systeemtherapeut en de opleiding Emotional Focused Therapy.

Ik kan jullie helpen om ieder zijn of haar eigen plek te vinden binnen dit nieuwe gezin, met respect voor de verschillen.