Wat is relatietherapie?

relatietherapieRelatietherapie is bedoeld voor koppels, (echt)paren, hetero of homostellen.

In elke relatie zijn er soms problemen of spanningen. Dat is normaal. Een mooie uitspraak in dit kader vind ik: ‘waar wrijving is, is glans’. Je kunt dit als paar proberen onderling met elkaar, eventueel met behulp van vrienden of familie op te lossen. Gelukkig lukt dit ook regelmatig.

Soms lukt dit echter niet of niet meer en worden de problemen en spanningen te groot. Conflicten die niet opgelost lijken te worden, het gevoel uit elkaar gegroeid te zijn, ‘elkaar niet meer begrijpen’, één van beiden is vreemd gegaan, de intimiteit wordt minder, bang voor echtscheiding. Bij dit soort vragen kan relatietherapie een oplossing bieden. Scheiden is niet altijd de best passende oplossing. Hulp durven vragen is sterk zijn; je relatie is immers het redden waard!

Met partnerrelatiegesprekken komen jullie als paar tot nieuwe inzichten. Jullie leren dat er verschillen bestaan en hoe deze er te laten zijn. Jullie ondervinden hoe het is om in alle openheid met en over elkaar te spreken. Relatietherapie biedt een goede mogelijkheid om te leren hoe met problemen die je onderling ervaart om te gaan en tot oplossingen te komen. Het contact en vertrouwen binnen de relatie kan dan hersteld worden, zodat je in de toekomst weer samen je problemen de baas kunt.

Ik werk o.a. met de EFT- methode (Emotionally Focused Therapy). Deze methode wordt vaak door paren als erg helpend ervaren.

 Wanneer?

  • We begrijpen elkaar vaak niet, hoe leren we weer naar elkaar luisteren?
  • We hebben steeds ruzie, hoe kunnen we hier mee stoppen?
  • In de relatie zijn we in een sleur beland, hoe komen we hieruit?
  • Hoe kunnen we op seksueel vlak onze relatie verbeteren?
  • Mijn partner is vreemdgegaan, hoe kunnen we toch samen verder?
  • Als mijn partner zich steeds terugtrekt voel ik me eenzaam, hoe krijg ik weer steun van hem?
  • We komen steeds in dezelfde eindeloze discussies terecht, hoe kunnen we dit stoppen?
  • Mijn partner en ik groeien uit elkaar, wat kan ik daar aan doen?
  • Het vertrouwen is weg, hoe kan dit weer groeien?
  • We weten niet of we nog samen verder willen, hoe nemen we hierin een goed besluit?

Ook bij situaties waarbij je toch besluit de relatie te eindigen of de relatie opnieuw wil vormgeven na (echt)scheiding kunnen relatiegesprekken ondersteunend zijn.

Hoe?

Wanneer jullie voor relatietherapie kiezen, beginnen we met het in kaart brengen van jullie relatie. Wat verbindt jullie, wat wringt er en welke negatieve interactie is er tussen jullie in komen te staan. Ook kijken we of er nog andere factoren van invloed zijn geweest op jullie relatie. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekte, verlies of de overgang naar een nieuwe fase in je leven (zoals het krijgen van kinderen). Als de doelen en wensen helder zijn, is dit het vertrekpunt voor de therapie.

In de gesprekken wordt geoefend om oude destructieve patronen te vervangen door nieuwe positieve interacties. We zijn ons er vaak niet van bewust hoe je elkaar op afstand houdt, terwijl je er juist behoefte aan hebt warmte en begrip van elkaar te ontvangen. Wanneer er meer momenten komen dat je elkaar weer nabij bent, zal dit veiligheid, ontspanning en plezier in je relatie brengen.