Wat is relatie- en gezinstherapie?

gezin en relatie therapieRelatie- en gezinstherapie zijn vormen van systeemtherapie. Bij systeemtherapie gaat men er vanuit dat klachten en problemen samen hangen met de omgeving, het ‘systeem’ waarin zij optreden. Deze omgeving kan een gezin of familie zijn, maar ook de werkomgeving, de school en/of de sociale omgeving waarin men leeft. Problemen beïnvloeden op hun beurt ook weer de omgeving.

Bij relatie- en gezinstherapie kijken we vooral naar wat er gebeurt tussen mensen. Hoe zij over elkaar denken, wat zij van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag begrijpen, hoe zij communiceren en zich naar elkaar gedragen. Deze manier van omgaan is vaak in de loop van jaren onuitgesproken gegroeid tot min of meer stabiele patronen.

Deze patronen kunnen veiligheid en verbondenheid in een relatie of gezin geven, maar ook om allerlei redenen gaan knellen. Dan kunnen relatie- of gezinsproblemen ontstaan, zoals meer of minder hoogoplopende conflicten of verwijdering van elkaar. Systeemtherapie richt zich in de eerste plaats op het onderkennen van de verschillen in opvattingen en beleving onderling, de spanningen die dat geeft en hoe iemand daar anders en meer passend voor zichzelf en de ander mee om zou kunnen gaan.