Wat is gezinstherapie?

gezinGelukkig gaat er vaak veel goed in gezinnen. Toch kun je samen ook moeilijke periodes doormaken. De communicatie loopt moeizamer en er ontstaan bijvoorbeeld conflicten.

Ook kan het zijn dat de problemen meer individueel van aard zijn, zoals bijvoorbeeld somberheid, lichamelijke klachten, angst of chronische vermoeidheid bij één iemand in je gezin. Ook dan worden de moeilijkheden van de één beïnvloed door de anderen in het gezin (en andersom) en kan gezinstherapie wellicht een goede oplossing zijn.

Wanneer?

 • Ons kind gaat zijn eigen gang en houdt zich niet aan de regels, wat nu?
 • Ons kind heeft ADHD, hoe gaan we hier mee om?
 • Ons kind trekt zich terug, hoe krijgen we weer contact met hem/haar?
 • Iedereen in ons gezin gaat zijn eigen gang, hoe krijgen we weer meer gezamenlijkheid?
 • Mijn partner en ik hebben een verschillende opvoedstijl, hoe komen we meer op één lijn?
 • Mijn ouders zijn uit elkaar en hebben veel ruzie, hoe kan dit stoppen?
 • Mijn moeder begrijpt me niet, hoe kan ik zorgen dat ze naar me gaat luisteren?
 • Nu ik zelf volwassen ben wil ik met mijn ouders terugkijken op hoe het was in ons gezin, hoe doe ik dat?
 • Mijn ouders bemoeien zich met de opvoeding van mijn kinderen, hoe kan ik hier mee omgaan?
 • Mijn kind heeft het contact verbroken, hoe ga ik hier mee om en (eventueel) hoe krijg ik weer contact met hem/ haar?

Hoe?

Voor een eerste gesprek word je over het algemeen samen als gezin uitgenodigd. Soms is de situatie dat één van de gezinsleden (nog) niet mee wil komen of misschien zijn er andere redenen dat je eerst apart van elkaar of alleen wilt komen. Wanneer je twijfelt wat in jullie  situatie het beste lijkt, kun je contact opnemen en dan bespreken we dit samen.

De gezinstherapie start met het in kaart brengen van de relaties in jullie gezin.  Wat is het wat jullie verbind met elkaar? Wat zijn de krachten die jullie hebben ieder voor zich en gezamenlijk? Waar loopt het stroever of knelt het of raken jullie elkaar kwijt? Gezinsleden ervaren de situatie vaak op hun eigen manier. Er is in de therapie ruimte voor deze meerstemmigheid. Ieder gezinslid heeft vaak zijn eigen positie en van daaruit zijn eigen visie op de situatie.  We kijken daarnaast ook of er nog andere factoren van invloed zijn geweest op jullie gezinsleven. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekte, verlies of de overgang naar een nieuwe fase, zoals de overgang naar zelfstandigheid (puberteit / adolescentie). Om dit allemaal in kaart te brengen kan het helpen een genogram (stamboom) of een familie opstelling te maken. Dit laatste kan bijvoorbeeld door het werken met de duplo-of playmobilpoppen. Dit wordt het vertrekpunt om verder te werken aan jullie hulpvraag.

In de gesprekken gaan we samen op zoek naar die oplossingen die door iedereen in het gezin als helpend worden ervaren.  Het kan zijn dat je ontdekt dat de oplossing los blijkt te staan van het probleem. Verandering ontstaat dan via een andere weg. Zo kan het zijn dat er zich nieuwe gedachten en ideeën vormen over de moeilijkheden waardoor er ruimte komt om te kunnen veranderen. Er zal in de gesprekken concreet geoefend worden met nieuwe mogelijkheden.

Gezins- of systeemtherapie kan zoals gezegd plaats vinden met meerdere gezins- of familieleden tegelijkertijd, bijvoorbeeld:

 • ouders en kind(eren)
 • alleenstaande ouder en kind(eren)
 • broer(s) en zus(sen)
 • nieuw samengestelde gezinsleden