Emotionally Focused Therapy

Dr. Sue Johnson is de grondlegger van  Emotionally Focused Therapy/EFT.

Zij is van mening dat liefdesrelaties vooral te maken hebben met een ingeboren behoefte aan veilige emotionele verbondenheid. Relatieconflicten treden daarom met name op als partners die verbondenheid niet (meer) voelen. De steeds terugkerende ruzies zijn een noodkreet. Partners geven hiermee aan dat ze de ander nodig hebben. In de relatietherapie volgens het model van de Emotionally Focused Therapy leren  jullie om deze destructieve interactiepatronen te herkennen. Jullie worden aangespoord om de onderliggende emoties uit te spreken: om elkaar openhartig te vertellen dat je de ander nodig hebt en dat je er voor elkaar zal zijn.

Het uitgangspunt van Emotionally Focused Therapy is dat ook volwassenen baat hebben bij een veilige hechting voor hun psychisch welbevinden. Daar waar kinderen voor koestering, troost en bescherming afhankelijk zijn van hun ouders, zijn volwassenen emotioneel gehecht aan en afhankelijk van hun partner. Relaties tussen volwassenen zijn weliswaar gelijkwaardiger, maar de aard van de emotionele band is hetzelfde.

Mensen met hechte relaties kunnen de buitenwereld beter aan. Hechte partnerrelaties zijn als een veilige haven: we hoeven maar aan onze dierbaren te denken en we worden rustiger. Het meest depressief makend is het om met iemand samen te leven van wie je houdt, maar met wie je geen contact kunt krijgen. Het relationele aspect heeft grote invloed op zowel je psychische als ook je lichamelijke gezondheid. Zo blijkt uit onderzoek dat de kans op hartproblemen kleiner is voor mensen met een hechte relatie.

Door de therapie leren jullie als partners inzien dat je emotioneel gehecht en afhankelijk bent van elkaar. Als je het gevoel hebt dat je de binding met je partner verliest dat je je dan niet langer geborgen voelt. Dat als je merkt dat je partner emotioneel niet beschikbaar is, dit gepaard gaat met woede, verdriet, pijn en vooral angst.

Die angst voel je als partners bij een ruzie of meningsverschil. Als jullie een hechte band hebben, beschouw je het als een tijdelijke relatiedip. Ervaren jullie als partners een minder hechte band dan worden jullie al snel meegesleurd in een diep gevoel van paniek.

De overlevingskansen staan op het spel als de veilige geborgenheid verstoord raakt. Jullie gaan elkaar ofwel eisen stellen en aan de ander vastklampen voor geruststelling, of je trekt je terug om jezelf te beschermen tegen de angst. Dat is een heftig emotioneel gebeuren. Hoe langer je als relatiepartners dit gebrek aan binding ervaart, hoe dieper jullie worden meegezogen in een vicieuze cirkel van negatief op elkaar reageren. Dr. Sue Johnson noemt dit ‘duivelse dialogen’. Deze  ‘duivelse dialogen’ zijn beschermingsstrategieën van vastklampen, aandringen en terugtrekken. Deze temperen tijdelijk de angst. De emotionele afstand tussen jullie als relatiepartners wordt uiteindelijk echter zo groot dat geen van beiden zich in de relatie nog veilig en geborgen voel.

 

De meeste relatietherapieën berusten op communicatieregels aanleren. In de praktijk blijkt dat vaak toch niet voldoende en is er vaak sprake van een terugval.  Deze communicatietechnieken kunnen mensen leren omgaan met collega’s of vrienden, maar in liefdesrelaties schieten ze tekort. Het gevoel van eenzaamheid blijft. In Emotionally Focused Therapy leren jullie als relatiepartners om niet elkaar, maar de ‘duivelse dialogen’ als de – gezamenlijke – vijand te zien.

De behandeling werkt doordat je leert je kwetsbaar op te stellen en emoties voor elkaar uit te spreken. Zo leer je samen nieuwe manieren van op elkaar reageren en raak je uit de vicieuze cirkel.

Er zijn drie fasen te onderscheiden, die soms ook door elkaar heen lopen.
Fase 1: Jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
Fase 2: Jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.
Fase 3: Jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun en begrip te vragen.

Wil je meer weten? Kijk op www.eft.nl.