Vergoedingen zorgverzekering

Cliënten die aanvullend verzekerd zijn kunnen de kosten declareren bij hun verzekeraar. Hoe hoog het bedrag is wat u krijgt uitgekeerd verschilt nogal per verzekering en polis.  U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoe uw vergoeding is voor de zogenaamde alternatieve geneeswijzen.

U kunt me altijd vrijblijvend  bellen om te informeren hoe of dit er voor uw specifieke situatie uit komt te zien. Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NVPA en koepelorganisatie RBCZ. Ik sta in de VGZ-zorggids. U kunt het overzicht zorgverzekeraars raadplegen om te zien of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Beroepscode en kwaliteitsbewaking

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Vereniging Contextueel Werkers (VCW), de stichting Emotionally Focused Therapy (EFT) , Landelijk Steunpunt Rouw (LSR), Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO), Stichting POH-GGZ (POHGGZ) en bij de Beroepsvereniging Maatschappelijk Werkers en Agogen (BAMW). Dit zijn beroepsverenigingen voor professionele therapeuten werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij zorgen voor kwaliteitsbewaking: er gelden opleidingseisen om toegelaten te worden en het lidmaatschap kan behouden worden als er jaarlijks nascholing gevolgd wordt. Ook heb ik me te houden aan de beroepscode die zij hanteren.

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent kunnen we hierover in gesprek gaan en proberen we samen een oplossing te vinden. Wanneer u niet tevreden bent over deze oplossing is er de mogelijkheid een klacht in te dienen. U kunt hiervoor terecht bij de klachtencommissie NVPA (klachtencommissie NVPA)