Lia Hoetjes is lid van en geregistreerd bij

 


SCAG
– Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

 

 


VCW – Vereniging Contextueel Werkers

 


NVPO
– Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie

 

BAMW
BAMW
– Beroepsregister voor Maatschappelijk Werkers

 

 NVPA – Nederlands Verbond van Psychologen, psychotherapeuten en agogen
licentienummer 103182

 

RBCZRBCZ– Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
licentienummer 204991R

 

EFTEFT – Stichting Emotionally Focused Therapy

 


LSR
– Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding

Stiefplan.nl – geregistreerd stiefplancoach

AGB – geregistreerd zorgverlener en praktijk