Veelgestelde vragen

Wij kunnen niet iedere week komen is behandeling toch mogelijk?

De behandeling bestaat zelden uit wekelijkse gesprekken. De reden hiervoor is dat u ook de gelegenheid moet krijgen om nieuw gedrag met elkaar uit te proberen.
Meestal vinden de individuele, relatie- of gezinsgesprekken eens per twee of drie weken plaats.

Zijn bij gezinstherapie alle gezinsleden bij de gesprekken aanwezig?

De therapie start als dit mogelijk is met een gesprek waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Ieder gezinslid krijgt de mogelijkheid om zijn/haar verhaal te doen. In een voorafgaand telefonisch gesprek bepalen we in overleg met elkaar wat de meest gewenste samenstelling voor de gesprekken is.

Is er in de behandeling ruimte voor mijn individuele problemen?

Wanneer u zich aanmeldt bij Praktijk Lia Hoetjes kunt u starten met een gesprek in elke gewenste samenstelling. In een telefonisch gesprek voorafgaand aan het eerste gesprek bespreken we met elkaar wat de gewenste samenstelling is voor de gesprekken. U kunt in een partnerrelatie-traject naast de gezamenlijke problemen, ook praten over de problemen die u ieder apart hebt. We bespreken in het eerste gesprek hoe we de vervolg-gesprekken vorm zullen geven. Het is mogelijk om in het bijzijn van elkaar individuele onderwerpen te bespreken. Ook is het mogelijk om hiervoor individuele afspraken te maken.

Is er een verwijzing nodig van de huisarts?

U heeft geen verwijzing nodig. Praktijk Lia Hoetjes is een praktijk in de eerste lijn wat betekent dat u zonder verwijzing een afspraak kunt maken. De kosten vallen niet onder uw eigen risico van de zorgverzekeraar. Als u in aanmerking komt voor een vergoeding dan valt deze vergoeding buiten de jaarlijkse eigen risico bijdrage.