Disclaimer & privacy

Copyright Praktijk Lia Hoetjes, www.liahoetjes.nl

Praktijk Lia Hoetjes wil zorgvuldig zijn als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Praktijk Lia Hoetjes kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Om die reden kunnen aan de informatie op deze pagina’s van de Praktijk Lia Hoetjes geen rechten worden ontleend. Evenmin is Praktijk Lia Hoetjes aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op de website.

Op de pagina’s van Praktijk Lia Hoetjes kunnen links van instellingen en organisaties zijn opgenomen. Praktijk Lia Hoetjes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites waar naar wordt verwezen.

Op de webpagina van Praktijk Lia Hoetjes, www.liahoetjes.nl is auteursrecht van toepassing. Gebruik van, delen van deze pagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Lia Hoetjes inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is NIET toegestaan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina van www.liahoetjes.nl wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal zo nodig met juridische middelen worden bestreden.